Dodávatelia a partneri

SPPP historicky spolupracuje so všetkými hlavnými menami na trhu s farbami a zabezpečuje rozvoj svojich partnerov, aby poskytovali čo najširšiu škálu riešení farieb.

Okrem dodávok lakovacieho materiálu spolupracujeme s obchodnými partnermi na kompletizačných operáciách (laserové gravírovanie, horúca razba alebo tampónová tlač)

Naši partneri a dodávatelia lakovacích riešení :

General Purchasing Conditions

Download pdf